والبر

والبر

گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)

سرمایه گذاری در سهام ، تهیه ، تولید ، واردات ، صادرات ، توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصولات دارویی، تاسیس هر نوع کارخانه ، موسسه یا شرکت جهت واردات ، ساخت ، توزیع و فروش هر گونه مواد اولیه و محصولات دارویی و غیره، انواع فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی

مدیر عامل
فرشید مرادی
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت والبر

تاریخ اطلاعات: 30/03/1403

قیمت (تومان)
492
ارزش بازار (میلیارد تومان)
6,635
تعداد سهام (میلیون سهم)
13,500

تحلیل بنیادی والبر - 1403/03/16

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/03/16

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7,560 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,152 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - دارو سازي توليد دارو و سرمايه گذاري اعتلا البرز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 515 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 395 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 6,269 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 79 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی والبر - 1403/02/08

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/02/08

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,718 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,295 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و دارو سازي توليد دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 515 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 395 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 7,879 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 70 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی والبر - 1402/12/20

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/20

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,757 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,408 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و دارو سازي توليد دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 515 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 395 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 7,918 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی والبر - 1402/11/24

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/11/24

🔵پایین‌ترین P/E تحلیلی‌های هر صنعت
در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری 🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....


تحلیل بنیادی والبر - 1402/11/11

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/11

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,733 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,394 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - دارو سازي توليد دارو و سرمايه گذاري اعتلا البرز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 515 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 395 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 7,905 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 75 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی والبر - 1402/10/04

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/04

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 11,577 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 9,135 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و دارو سازي توليد دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 520 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 399 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 9,136 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 68 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی والبر - 1402/09/01

کارگزاری آینده نگر خوارزمی
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
1402/09/01

❇️ برآورد #NAV #والبر:

👈در تاریخ 1402/09/01 #NAV هر سهم برابر با 810 تومان.

👈نسبت P/NAV برابر با 69%.

📌پایان سال مالی والبر اسفند ماه می باشد.


تحلیل بنیادی والبر - 1402/08/14

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/14

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 10,200 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,767 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و دارو سازي توليد دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 520 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 399 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 8,110 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 67 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی والبر - 1402/07/16

کارگزاری آینده نگر خوارزمی
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
1402/07/16

❇️ برآورد #NAV #والبر:

👈در تاریخ 1402/07/16 #NAV هر سهم برابر با 825 تومان.

👈نسبت P/NAV برابر با 71%.

📌پایان سال مالی والبر اسفند ماه می باشد.


تحلیل بنیادی والبر - 1402/07/15

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/07/15

🔵سرمایه گذاری های دارویی🔵

✅در این پست به تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در صنعت دارو پرداختیم. در این بررسی علاوه بر معرفی مهم‌ترین دارایی‌های بورسی و خارج از بورس شرکت‌های این حوزه، از دو منظر eps و NAV نیز شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار دادیم.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام