فولای

فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

خرید یا اجاره زمین و خرید ماشین آلات و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز از داخل یا خارج از کشور و ایجاد تاسیسات مربوطه بمنظور تولید انواع قطعات و مقاطع آماده سازی شده فولادی، انواع فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید و فروش سهام و...

مدیر عامل
هاتف هاشمی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت فولای

تاریخ اطلاعات: 27/04/1403

قیمت (تومان)
453
ارزش بازار (میلیارد تومان)
725
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,600

تحلیل بنیادی فولای - 1403/04/13

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/04/13

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی فولای - 1403/03/28

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/28

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی فولای - 1403/03/07

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/07

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فخوز #کاوه #ارفع #فرود #هرمز #کاوه #فولاژ #فسبزوار #فصبا #فولای #کویر #فجهان


تحلیل بنیادی فولای - 1403/02/10

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/10

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فخوز #کاوه #ارفع #فرود #هرمز #کاوه #فولاژ #فسبزوار #فصبا #فولای #کویر #فجهان


تحلیل بنیادی فولای - 1402/10/18

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/18

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فجر #فخوز #هرمز #فسبزوار #فجهان #فسازان #فولاژ #ارفع #فرود #فغدیر


تحلیل بنیادی فولای - 1402/09/20

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/20

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فجر #فخوز #هرمز #فسبزوار #فجهان #فسازان #فولاژ #ارفع #فرود #فغدیر


تحلیل بنیادی فولای - 1402/08/06

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
1402/08/06

بررسی جامع صنایع شرکت فولاد آلیاژی یزد (فولای)


تحلیل بنیادی فولای - 1402/07/24

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/24

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان


تحلیل بنیادی فولای - 1402/06/27

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/06/27

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان


تحلیل بنیادی فولای - 1402/05/30

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/05/30

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فنورد #فسبزوار #کاوه #فخوز #هرمز #فولای #فغدیر #فسازان #فجر #ارفع #فخاس #فجر


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام