صنعت فولاد آلیاژی

ارزش بازار شرکت های گروه فولاد آلیاژی

اطلاعات شرکت های گروه فولاد آلیاژی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فولای فولای 645 1,600 403 1403-03-30
فولاژ فولاژ 42,746 58,000 737 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام