فجوش

فجوش

جوش و اکسیژن ایران

الکترود جوشکاری

مدیر عامل
حسین ابراهیمیان عیدگاه
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت فجوش

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
185
ارزش بازار (میلیارد تومان)
390
تعداد سهام (میلیون سهم)
2,110
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام