صنعت الکترود

ارزش بازار شرکت های گروه الکترود

اطلاعات شرکت های گروه الکترود

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فجوش فجوش 412 2,110 196 1403-03-22
کیا کیا 496 600 826 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام