شرنگی

شرنگی

صنعتی و شیمیایی رنگین

تولید رنگهای تزیینی ، صنعتی ، پودری و اتومبیلی

مدیر عامل
ابراهیم فرخ نژاد
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت شرنگی

تاریخ اطلاعات: 27/04/1403

قیمت (تومان)
2,415
ارزش بازار (میلیارد تومان)
2,415
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,000
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام