صنعت رنگ صنعتی

ارزش بازار شرکت های گروه رنگ صنعتی

اطلاعات شرکت های گروه رنگ صنعتی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
شتوکا شتوکا 686 875 784 1403-04-04
شرنگی شرنگی 2,255 1,000 2,255 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام