رکیش

رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

ایجاد و اداره شبکه های گسترده رایانه ای ارائه خدمات پرداخت و ارائه خدمات مربوط با استفاده از انواع سیستمها و مکانیزمهای مرتبط از جمله خرید و فروش اجاره و پشتیبانی دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش و ارائه خدمات پول گذاری و پول رسانی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری ...

مدیر عامل
علیرضا موسوی
ماهیت شرکت
خدماتی
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت رکیش

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
180
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,527
تعداد سهام (میلیون سهم)
8,500

تحلیل بنیادی رکیش - 1401/02/06

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/02/06

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.


تحلیل بنیادی رکیش - 1400/12/15

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1400/12/15

یک هفته یک صنعت؛ 《پرداخت الکترونیک》

نکات مهم:

☆ بررسی آماری و تحلیلی صنعت پرداخت الکترونیک

☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #سپ #آپ #رتاپ #رکیش #پرداخت #تاپکیش

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 17.2 می‌باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام