چکاوه

چکاوه

صنایع کاغذ سازی کاوه

تولید کاغذ و مقوا و سایر تولیدات و فرآورده های جنبی

مدیر عامل
امیرسامان اسفندیاری
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت چکاوه

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
1,075
ارزش بازار (میلیارد تومان)
753
تعداد سهام (میلیون سهم)
700

تحلیل بنیادی چکاوه - 1403/03/27

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/27

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)


تحلیل بنیادی چکاوه - 1403/03/24

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/24

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی چکاوه - 1403/02/30

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/30

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#لطیف #چکاپا #چکارن #چکاوه


تحلیل بنیادی چکاوه - 1403/01/06

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/06

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#لطیف #چکاپا #چکارن #چکاوه


تحلیل بنیادی چکاوه - 1402/10/13

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/13

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#لطیف #چکاپا #چکارن #چکاوه


تحلیل بنیادی چکاوه - 1402/09/15

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/15

#صنعت‌‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#چکاپا #لطیف #چکارن #چکاوه


تحلیل بنیادی چکاوه - 1402/08/17

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/17

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#لطیف #چکاپا #چکارن #چکاوه


تحلیل بنیادی چکاوه - 1402/07/19

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/19

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#لطیف #چکاپا #چکارن #چکاوه


تحلیل بنیادی چکاوه - 1402/05/25

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/05/25

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#چکاپا #لطیف #چکاوه #چکارن


تحلیل بنیادی چکاوه - 1402/03/31

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/03/31

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#لطیف #چکاوه #چکارن #چکاپا


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام