صنعت کاغذ

ارزش بازار شرکت های گروه کاغذ

اطلاعات شرکت های گروه کاغذ

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
چکاوه چکاوه 753 700 1,075 1403-04-02
چکاپا چکاپا 1,719 9,358 184 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام