چنوپا

چنوپا

نئوپان 22 بهمن

تولید اوراق فشرده چوبی نئوپان و روکش ملامینه و نئوپان روکش شده از خرده چوب و هیزم و سایر مواد قابل استفاده در صنعت تولید نئوپان

مدیر عامل
سعید داداشی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 6

جزئیات قیمت چنوپا

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
3,510
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,825
تعداد سهام (میلیون سهم)
520
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام