صنعت چوب

ارزش بازار شرکت های گروه چوب

اطلاعات شرکت های گروه چوب

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
چخزر چخزر 1,151 200 5,755 1403-04-04
چنوپا چنوپا 1,914 520 3,680 1403-04-04
چفیبر چفیبر 1,087 1,800 604 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام