سبدگردان سرمایه و دانش

سبدگردان سرمایه و دانش

سبدگردان سرمایه و دانش
group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
10/12/1402

#فملی
#بهمن_ماه_۱۴۰۲

📊 تحلیل بنیادی شرکت ملی صنایع مس ایران(نماد فملی)

💬 تهیه‌ شده توسط تیم تحلیل سبدگردان سرمایه‌‌ و‌‌ دانش (بهمن‌ماه ۱۴۰۲)


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
21/10/1402

#شگویا
#دی_ماه_۱۴۰۲

📊 تحلیل بنیادی پتروشيمی تندگويان(نماد شگویا)

💬 تهیه‌ شده توسط تیم تحلیل سبدگردان سرمایه‌‌ و‌‌ دانش (دی ماه ۱۴۰۲)

#سبدگردان_سرمایه_و_دانش🔺️
#تحلیل_بنیادی


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
23/09/1402

#پارتا
#آذر_۱۴۰۲

📊 تحلیل بنیادی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا)

💬 تهیه‌ شده توسط تیم تحلیل سبدگردان سرمایه‌‌ و‌‌ دانش (آذر ماه ۱۴۰۲)

#سبدگردان_سرمایه_و_دانش
#تحلیل_بنیادی


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
02/09/1402

#نوری
#آبان_ماه_۱۴۰۲

📊 تحلیل بنیادی شرکت پتروشيمی نوری (نوری)

💬 تهیه‌ شده توسط تیم تحلیل سبدگردان سرمایه‌‌ و‌‌ دانش(آبان ماه ۱۴۰۲)

#سبدگردان_سرمایه_و_دانش
#تحلیل_بنیادی


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
05/08/1402

#سآبیک
#مهرماه_۱۴۰۲

📊 تحلیل بنیادی شرکت سیمان آبیک
(سآبیک)

💬 تهیه‌ شده توسط تیم تحلیل سبدگردان سرمایه‌‌ و‌‌ دانش(مهرماه ۱۴۰۲)


#سبدگردان_سرمایه_و_دانش🔺️
#تحلیل_بنیادی


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
19/07/1402

#شپنا

📊تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا)


#سبدگردان_سرمایه_و_دانش🔺️
#تحلیل_بنیادی


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
30/06/1402

#کپرور

🔍تحلیل بنیادی شرکت فرآوری زغال‌ سنگ پروده طبس (کپرور)


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
08/06/1402

#چدن

🔍 تحلیل بنیادی شرکت تولیدی چدن‌سازان (چدن)

💬 "تــهیه شـده توســط واحــد تحلیل سبدگردان سرمایه و دانش به مدیریت آقای علی محسنی"


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
25/05/1402

#فسازان

🔍 تحلیل بنیادی شرکت غلتک‌سازان سپاهان (فسازان)

💬 "تــهیه شده توســط واحــد تحلیل سبدگردان سرمایه و دانش به مدیریت آقای علی محسنی"


group image
تحلیلگر: سبدگردان سرمایه و دانش
16/04/1402

#شدوص

🔍 تحلیل بنیادی شرکت دوده صنعتی پارس بهشهر (شدوص)


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام