سبدگردان سودآفرین

سبدگردان سودآفرین

سبدگردان سودآفرین
group image
تحلیلگر: سبدگردان سودآفرین
21/08/1402

#ثامید
محاسبه NAV


group image
تحلیلگر: سبدگردان سودآفرین
20/08/1402

تحلیل بنیادی شگویا


group image
تحلیلگر: سبدگردان سودآفرین
30/05/1402

تحلیل بنیادی #سبهان
تقسیم سود ۹۵ درصدی ، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین ۱۲۰۰ هکتاری، پایین بودن هزینه حمل صادرات کلینکر و مرغوبیت بالای سیمان تولیدی از پتانسیل های این نماد است.


group image
تحلیلگر: سبدگردان سودآفرین
30/02/1402

تحلیل بنیادی ارفع


group image
تحلیلگر: سبدگردان سودآفرین
16/12/1401

گزارش تحلیلی شرکت آهن و فولاد ارفع


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام