کارگزاری امین سهم

کارگزاری امین سهم

کارگزاری امین سهم
group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
21/06/1402

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد وآوا

🔸با توجه به کاهش ارزش پورتفوی بورسی از اردیبهشت ماه تا اواخر مرداد، تاثیرگذارترین نمادها در مثبت شدن مازاد ارزش پورتفوی بورسی وآوا به ترتیب #زکوثر ، #ساوه #پارسان و #وکغدیر می باشند.

🔸باتوجه به تصمیمات مجمع و تعیین سود نقدی معادل ۳۵۰ ریال به ازای هر سهم، از حقوق صاحبان سهام شرکت کسر گردیده است.

🔸خالص ارزش دارایی‌های نماد وآوا به ازای هر برگه سهم معادل ۳۴۲۲ ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت تابلو، نسبت p/nav  قریب به ۱۳۹٪ می‌باشد.#وآوا #NAV


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
31/04/1402

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد پارسان

🔹بیشترین بخش تشکیل دهنده پرتفوی بورسی متعلق به نمادهای #شپدیس #شبندر #پارس می‌باشد که به ترتیب قریب به ۳۳٪، ۱۵٪ و ۱۴٪ از ارزش افزوده کل پرتفوی را به خود اختصاص داده‌اند.

🔹خالص ارزش دارایی‌های نماد پارسان به ازای هر برگه سهم معادل ۴۹،۹۲۳ ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت تابلو، نسبت p/nav  قریب به ۵۶ درصد می‌باشد.

#پارسان #NAV


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
27/04/1402

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد وکبهمن

🔹بیشترین ارزش افزوده پرتفوی بورسی متعلق به نماد #کاوه #حسینا #پارسیان می‌باشد که به ترتیب ۵۱٪، ۹٪ و ۸٪ از ارزش افزوده کل پرتفوی را به خود اختصاص داده‌اند.

🔹کاوه، پارسیان و حسینا به ترتیب ۶۹۰، ۱۵۰ و ۱۷۱۰ ریال به ازای هرسهم سود تقسیم کرده‌اند که در مجموع معادل ۲۰۰ میلیارد تومان سود نقدی عاید شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن شده و در حقوق مالکانه لحاظ گردیده است.

🔹خالص ارزش دارایی‌های نماد وکبهمن به ازای هر برگه سهم معادل ۶،۶۸۰ ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت تابلو، نسبت p/nav  قریب به ۵۳ درصد می‌باشد.

#وکبهمن #NAV


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
25/04/1402

🔶تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

🔹خالص ارزش دارایی‌های نماد صبا تامین به ازای هر برگه سهم معادل ۶،١٧٩ ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت ٣،۴٢٣ ، نسبت P/NAV  قریب به ۵۵ درصد می‌باشد.

🔷️ در سبد بورسی صبا تامین، #تاپیکو بیشترین وزن و تقریبا ٣٠ درصد پرتفوی را شامل میشود، بعد از آن به ترتیب #تاصیکو با ١۵ درصد و #وبملت با ٩درصد قرار دارد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت صبا تامین ۵٨،۶٠۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴٣،٩۵٧ میلیارد تومان می باشد.

🔷️ سود نقدی مهم ترین شرکتهای موجود در پرتفوی بورسی بر اساس گزارشات سال مالی ١۴٠١ شرکتهای موجود در پرتفوی و در نظر گرفتن درصد تقسیم سودی معادل مجامع سال گذشته همراه می باشد.
#درخواستی


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
18/04/1402

#سفارس #nav

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد سفارس

🔹بیشترین ارزش افزوده پرتفوی بورسی متعلق به نماد #سآبیک #سفانو #سخوز می‌باشد که به ترتیب ۲۲٪، ۱۷٪ و ۱۵٪ از ارزش افزوده کل پرتفوی را به خود اختصاص داده‌اند.

🔹همچنین حدود ۴۲٪ از ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی، #گروه_صنعتی_لوله_الیاف_بهراد می‌باشد.
و همچنین سفارس مالک ۱۰۰ درصدی شرکتهای گچ ماشینی فارس، فولاد و چدن و ماشین سازی دورود و شرکت نوآوران صنعت سبز پارس می‌باشد.

🔹خالص ارزش دارایی‌های نماد سفارس به ازای هر برگه سهم معادل ۴۸،۱۰۸ ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت تابلو، نسبت p/nav  قریب به ۷۸ درصد می‌باشد.

🔹تعدیلات: باتوجه به تصمیمات مجمع و تعیین سود نقدی معادل ۴۲۰ تومان (DPR:80%)، سودانباشته و حقوق صاحبان سهام در صورتمالی سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییر گردیده و تعدیل شده است.
سال مالی شرکت پایان اردیبهشت می‌باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
30/03/1402

🔵تحلیل بنیادی #کزغال

▪️براساس ابلاغیه وزارت‌صمت، نرخ‌ کنسانتره ذغال سنگ (محصول اصلی) تابعی از نرخ شمش فولاد خوزستان (فخوز) می‌باشد به نحوی که حداقل نرخ کنسانتره ذغال سنگ معادل  ۲۶.۵ درصد نرخ شمش فخوز محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است که عرضه و تقاضا در دوره‌های مختلف باعث شده که نسبت ۲۶.۵ درصدی دستخوش تغییر شود.

▪️به طور تقریبی بالغ بر ۸۵% ذغال سنگ خام مورد نیاز این شرکت از معادن ذغال سنگ تحت تملک شرکت استخراج و  مابقی از سایر شرکت های استخراج ذغال سنگ خام خریداری می‌شود به همین دلیل مواد مستقیم مصرفی خریداری شده درصد کمی از بهای تمام شده را تشکیل خواهد داد.

▪️بر اساس مفروضات فوق، سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است. لازم به ذکر است که نرخ دلار موجود در مدل فوق صرفا جهت محاسبه نرخ ریالی شمش فخوز بوده و ارتباطی با صادرات کزغال ندارد چراکه فروش صادراتی در شرایط موجود دور از انتظار است.


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
29/03/1402

#وغدیر #NAV

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد وغدیر

🔹بیشترین ارزش افزوده پرتفوی بورسی متعلق به نماد #پارسان می‌باشد که حدودا ۵۵% از ارزش افزوده کل پرتفوی را به خود اختصاص داده‌است.

🔹همچنین حدود ۳۵٪ از ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی، #مجتمع_صنایع_آلومینیوم_جنوب می‌باشد و مالکیت ۵۱ درصد از این شرکت به وغدیر تعلق دارد.

🔹خالص ارزش دارایی‌های نماد وغدیر به ازای هر برگه سهم معادل ۳۳،۱۷۰ ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت تابلو، نسبت p/nav  قریب به ۶۵ درصد می‌باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
13/03/1402

#وساپا  #NAV

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد وساپا

🔹حدود ۵۰ درصد از پرتفوی بورسی شرکت به نماد #خساپا تعلق دارد. و پس از آن ۳۲ درصد دیگر از پرتقو به #ورنا تخصیص داده شده است.

🔹حدود ۵۰ درصد از پرتفوی غیر بورسی، #گروه_سرمایه_گذاری_کارکنان_سایپا می‌باشد و مالکیت ۴۱ درصد از این شرکت به وساپا تعلق دارد.

🔹خالص ارزش دارایی‌های نماد وسپه به ازای هر برگه سهم معادل ۹،۲۸۸ ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت تابلو، نسبت p/nav  قریب به ۷۱ درصد می‌باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
06/03/1402

#وسپه #NAV

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد وسپه

🔹پرتفوی بورسی شرکت بطور متقارن به نمادهای مختلف تخصیص داده شده است. #وامید و #کگل بیشترین سهم از پرتفوی بورسی شرکت را به خود اختصاص داده اند.

🔹شرکت سرمایه گذاری مهر بیشترین سهم از پرتفوی غیر بورسی را به خود اختصاص داده و حدودا مالکیت ۹۲٪ از این شرکت متعلق به وسپه می‌باشد.
نکته حائز اهمیت در مورد این شرکت این است که سرمایه گذاری مهر حدود ۴۰٪ سود هرسهم وسپه را طی سال مالی ۱۴۰۱ محقق کرده‌است. و غالبا ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی از محل سود این شرکت می‌باشد.

🔹خالص ارزش دارایی‌های نماد وسپه به ازای هر برگه سهم معادل ۹،۰۰۰ ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت تابلو، نسبت p/nav  قریب به ۶۵ درصد می‌باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری امین سهم
23/02/1402

#محاسبه_NAV_وامین

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد وامین

بالغ بر ۷۵ درصد از پرتفوی بورسی شرکت شامل نماد #مارون می‌باشد و پس از آن #بترانس بیشترین سهم از پرتفوی این شرکت را دارد.
ارزش بازاری پرتفوی غیر بورسی شرکت نسبت به مبلغ ارزش بازار برآوردی پرتفوی بورسی عدد کم اهمیتی بوده و وزن بیشتر پرتفوی غیر بورسی به سهام شرکت بازارگردانی مهرگان اختصاص می‌یابد.

خالص ارزش دارایی‌های نماد وامین به ازای هر برگه سهم معادل ۲۲ هزار ریال می‌باشد که باتوجه به قیمت تابلو، نسبت p/nav  قریب به ۶۶ درصد می‌باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام