کارگزاری مفید (بورس ویو)

کارگزاری مفید (بورس ویو)

کارگزاری مفید (بورس ویو)
group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
02/04/1403


گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 378
تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران (شبهرن)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
26/03/1403

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 377
تحلیل بنیادی بانک سامان (سامان)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
19/03/1403

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 376
تحلیل بنیادی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
12/03/1403


گزارش هفتگی منتهی به 12 خرداد 1403

بررسی و تحلیل شرکت داروسازی کاسپین تامین (کاسپین)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
05/03/1403

گزارش هفتگی منتهی به 05 خرداد 1403

بررسی و تحلیل شرکت ایران خودرو دیزل (خاور)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
29/02/1403

گزارش هفتگی منتهی به 29 اردیبهشت 1403

بررسی و تحلیل شرکت صنایع لاستیکی سهند (پسهند)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
22/02/1403

گزارش هفتگی منتهی به 22 اردیبهشت 1403

بررسی و تحلیل شرکت سیمان باقران(سباقر)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
16/02/1403

گزارش هفتگی منتهی به 16 اردیبهشت 1403

بررسی و تحلیل گروه صنعتی سپاهان(فسپا)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
09/02/1403

گزارش هفتگی منتهی به 8 اردیبهشت 1403

بررسی و تحلیل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)


group image
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
02/02/1403

گزارش هفتگی منتهی به 1 اردیبهشت 1403

بررسی و تحلیل شرکت تولیدی چدن سازان (چدن)


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام