سپیدار

سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

فعالیت اصلی شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) طبق ماده 2 اساسنامه عمدتاً در زمینه های تولید (تحلیل، طراحی و برنامه نویسی)، عرضه، فروش، اجاره، استقرار، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش محصولات، خدمات نرم افزاری و خدمات مرتبط با آن؛ در بازار کسب و کارهای کوچک، اصناف، اشخاص و ایجاد بسترهای لازم برای عر...

مدیر عامل
حمیدرضا رنجبری
ماهیت شرکت
خدماتی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت سپیدار

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
11,265
ارزش بازار (میلیارد تومان)
7,886
تعداد سهام (میلیون سهم)
700

تحلیل بنیادی سپیدار - 1403/01/28

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1403/01/28

تحلیل بنیادی شرکت سپیدار سیستم آسیا


تحلیل بنیادی سپیدار - 1401/02/20

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1401/02/20

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29


تحلیل بنیادی سپیدار - 1401/02/17

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1401/02/17

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام