ثجنوب

ثجنوب

سرمایه گذاری مسکن جنوب

اجرای پروژه های ساختمانی

مدیر عامل
سیدحامد حاجی مولانا
ماهیت شرکت
ساختمانی
سال مالی
برج 6

جزئیات قیمت ثجنوب

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
1,109
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,553
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,400

تحلیل بنیادی ثجنوب - 1401/11/14

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1401/11/14

🔶گزارش هفتگی منتهی به ۱۲ بهمن
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
🔸بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
🔸روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
🔸مقایسه بازدهی
🔸ارزش بازار نمادها و صنایع
🔸بررسی p/e ttm بازار و صنایع
🔸مقایسه بازدهی نمادها
🔸ارزش معاملات نمادها و صنایع
🔸بازدهی صندوق ها
🔸بازار مشتقه
🔸بررسی بازار آتی
🔸ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی قراردادهای اختیار معامله
🔸قیمت و روند بازارهای جهانی
🔸قیمت و بازدهی بازارهای موازی
🔸تحلیل جامع نماد ثجنوب


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام