فافزا

فافزا

فولاد افزا سپاهان

احداث کارخانه دولومیت کلسینه وبهره برداری ازان و انجام فعالیتهای خدمات بهره برداری از واحد های تولیدی وصنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها

مدیر عامل
محمد فتحی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت فافزا

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
5,355
ارزش بازار (میلیارد تومان)
482
تعداد سهام (میلیون سهم)
90

افزایش سرمایه فافزا

جزئیات افزایش سرمایه فافزا در یک نگاه

1 - پیشنهاد هیات مدیره
71 روز پیش
2 - تایید حسابرس
71 روز پیش
3 - مجوز سازمان بورس
18 روز پیش
4 - آگهی مجمع
5 - برگزاری مجمع
6 - ثبت افزایش سرمایه

تعداد سهام فعلی:
90 میلیون سهم
تعداد سهام جدید:
360 میلیون سهم
تعداد سهام نهایی:
450 میلیون سهم

درصد افزایش سرمایه:
400 درصد
هر 1 سهم تبدیل می شود به:
5.00 سهم

قیمت روز سهم:
5,355 تومان
قیمت تئوریک بعد افزایش سرمایه:
1,071 تومان

توضیحات:
از محل سود انباشته

تحلیل بنیادی فافزا - 1402/08/08

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1402/08/08

تحلیل بنیادی #فافزا
شرکت فولاد افزا سپاهان


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام