ناما

ناما

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اصلاحی اساسنامه و صورتجلسه مجمع فوق‌العاده مورخ 1400/11/16 شامل طراحی، مشاوره و تأسیس کارخانجات تولید مخازن ثابت و متحرک تحت فشار گاز و تجهیزات و لوازم جانبی الکتریکی و الکترونیکی و سایر می‌باشد.

مدیر عامل
حسام خوشبین فر
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 9

جزئیات قیمت ناما

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
1,043
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,095
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,050

تحلیل بنیادی ناما - 1403/03/01

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/01

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر  
#تحلیل_بنیادی  
#خودرو #قطعات_خودرو  
#خاور  #خزامیا  #ختراک  #خموتور #ختور  #خشرق   #پلاسک   #خفنر   #خکار   #خموتور #خرینگ #خپویش #خزر #ناما #فنر


تحلیل بنیادی ناما - 1403/02/04

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/04

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #خموتور #ختور #خشرق #پلاسک #خفنر #خکار #خموتور #خرینگ #خپویش #خزر #ناما #فنر


تحلیل بنیادی ناما - 1403/01/07

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/01/07

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #خموتور #ختور #خشرق #پلاسک #خفنر #خکار #خموتور #خرینگ #خپویش #خزر #ناما #فنر


تحلیل بنیادی ناما - 1402/12/08

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/08

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #خموتور #ختور #خشرق #پلاسک #خفنر #خکار #خموتور #خرینگ #خپویش #خزر #ناما #فنر


تحلیل بنیادی ناما - 1402/04/16

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1402/04/16

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۰۱
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات
🔸روند نسبت P/E بازار و صنایع
🔸بیشترین و کمترین بازده صنایع و نمادها
🔸ارزش معاملات صنایع و نمادها
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی آخرین وضعیت قراردادهای اختیار معامله
🔸بررسی نماد ناما


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام