فلامی

فلامی

لامیران

تولید تیغ بهداشتی صورت تراشی

مدیر عامل
محمد شمس امانی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 6

جزئیات قیمت فلامی

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
654
ارزش بازار (میلیارد تومان)
589
تعداد سهام (میلیون سهم)
900

تحلیل بنیادی فلامی - 1401/02/28

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1401/02/28

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی فلامی - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام