خریخت

خریخت

صنایع ریخته گری ایران

اداره کارخانجات در هر محل به منظور تولید قطعات ریخته گری ومحصولات چدنی برای صنایع خودرو سازی-فروش وصدورمحصولات

مدیر عامل
رضا اروجلو
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت خریخت

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
184
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,986
تعداد سهام (میلیون سهم)
10,809

تحلیل بنیادی خریخت - 1403/03/30

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/30

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی خریخت - 1403/02/29

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/29

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی خریخت - 1401/11/19

سبدگردان ثنا
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
1401/11/19

خلاصه تحلیل بنیادی شرکت صنایع ریخته گری ایران (خریخت)


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام