ولتجار

ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

مدیر عامل
امیر حاجی زاده
ماهیت شرکت
لیزینگی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت ولتجار

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
634
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,395
تعداد سهام (میلیون سهم)
2,200

تحلیل بنیادی ولتجار - 1402/07/26

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1402/07/26

تحلیل بنیادی #ولتجار
شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام