لبنیات

قیمت گذاری شیرخام و محصولات لبنی در ایران

نرخ فروش داخلی 10 محصول لبنی تا قبل از اردیبهشت 1401، مشمول قیمت گذاری دستوری بود و از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعیین می شد. از اردیبهشت ماه فقط 4 قلم شامل شیر کیسه ای، شیر بطری کم چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست دبه ای ساده است که نرخ آنها دستوری تعیین می شود. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با توجه به اعلام نرخ مصوب خرید شیر خام به ازای هر کیلوگرم 15000 تومان محصولات لبنی حمایتی تا سقف 20 درصد افزایش و محصولات رقابتی نیز تا سقف حداکثر 30% مجوز افزایش قیمت پیدا کردند. 

میزان مصرف روزانه شیر در کشورهای دنیا

آمارها نشان می دهد به طور میانگین مصرف سرانه جهانی شیر 150 کیلوگرم در سال و حتی در برخی کشورهای اروپایی این میزان مصرف، برای هر نفر فراتر از 300 کیلوگرم است. برای مثال در کشورهای آمریکا و فرانسه سرانه مصرف شیر حدود ۲۰۰ کیلوگرم و در شمال اروپا به حدود ۳۰۰ کیلوگرم هم می رسد.

طبق گزارش FAO، سرانه مصرف شیر و لبنیات برای هر فرد باید 200 کیلوگرم در سال باشد که ایران از این استاندارد بسیار عقب و زیر 70 کیلوگرم است.

  • استاندارد FAO: سالانه 200 کیلوگرم
  • میانگین دنیا: سالانه 150 کیلوگرم
  • میانگین ایران: سالانه 70 کیلوگرم

 

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام