شیر

راندمان تولید شیر در ایران و جهان

نسبت هر میلیون تن شیر تولیدی به هر میلیون راس گاو شیری موجود در ایران 0.44 درصد است در حالی که میانگین جهانی این نسبت 1.23 درصد، نسبت آن در کشورهای توسعه یافته 5.48 درصد و در کشورهای در حال توسعه 0.73 درصد می باشد.

بخش غالب تولید شیر، در اختیار دامداری های کوچک و سنتی است که بازدهی کافی را ندارند و در مقیاس های محدود انجام می شود. بهره وری پایین در تولید شیر خام در کنار مشکلاتی همچون تامین نشدن حاشیه سود کافی برای دامداران و به تبع آن اقتصادی نبودن تولید و فرآوری شیر موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در صنعت شیر و لبنیات شده است.

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام