صنعت کامیون و اتوبوس

ارزش بازار شرکت های گروه کامیون و اتوبوس

اطلاعات شرکت های گروه کامیون و اتوبوس

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
خاور خاور 22,320 111,600 200 1403-03-30
خکاوه خکاوه 4,955 2,636 1,880 1403-03-23
خدیزل خدیزل 11,746 34,978 336 1403-03-27
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام