صنعت لاستیک و تایر

ارزش بازار شرکت های گروه لاستیک و تایر

اطلاعات شرکت های گروه لاستیک و تایر

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
پکویر پکویر 5,154 9,780 527 1403-04-04
پاسا پاسا 2,278 1,900 1,199 1403-04-04
پارتا پارتا 4,321 6,200 697 1403-04-04
پتایر پتایر 3,162 14,040 225 1403-04-04
پسهند پسهند 2,037 350 5,821 1403-04-04
پکرمان پکرمان 10,566 5,053 2,091 1403-04-04
پیزد پیزد 2,846 7,895 361 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام