صنعت خودرو و وانت

ارزش بازار شرکت های گروه خودرو و وانت

اطلاعات شرکت های گروه خودرو و وانت

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
خزامیا خزامیا 14,862 36,651 406 1403-04-04
خودرو خودرو 83,679 301,656 277 1403-04-04
خپارس خپارس 8,870 113,568 78 1403-04-04
خساپا خساپا 48,115 195,511 246 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام