صنعت الفین

ارزش بازار شرکت های گروه الفین

اطلاعات شرکت های گروه الفین

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
آریا آریا 102,449 13,752 7,450 1403-04-04
شکبیر شکبیر 27,936 3,600 7,760 1403-04-04
مارون مارون 109,160 8,000 13,645 1403-04-04
شاراک شاراک 22,902 8,064 2,840 1403-04-04
جم جم 88,020 18,000 4,890 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام