مشاور سرمایه گذاری آیکو

مشاور سرمایه گذاری آیکو

مشاور سرمایه گذاری آیکو
group image
تحلیلگر: مشاور سرمایه گذاری آیکو
24/08/1402

سیمان جزء لاینفک زیرساخت شهری است که از آن بـرای سـاخت بـتن و همچنـین ملات و ایمن سازی زیر ساخت ها و اتصال بلوک های ساختمانی استفاده می شود

مقدار تولید سیمان جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی برابر با /۴ ۴ میلیارد تن بود که نسبت به سال گذشته اش حدود ۲۰۰ میلیون تن رشد داشته است. چین با اختلاف زیاد رتبـه نخست تولید سیمان در جهان را به خود اختصاص داده است (بیش از %۵۷). ایـران هم با تولید حدود ۶۲ میلیون تن سیمان جزو ۱۰ کشور برتر جهـان در سـال ۲۰۲۱ قـرار گرفته است.

ظرفیت اسمی تولید ایران حدود ۸۸میلیون تن است اما به دلیل مشکلات متعددی از جمله قطعی برق و گاز و قدیمی بودن خطوط، در سال ،۱۴۰۰ تولید سیمان کشور تنهـا ۶۲.۴ میلیون تن بوده است که حدود ۷۱ درصد ظرفیـت اسـمی اسـت. در ایـن سـال توزیع سیمان داخلی ۵۸.۳ میلیون تن و صادرات سیمان و کلینکر به ترتیب ۴.۱ و ۹.۴ میلیون تن بوده است. سیاستگذار تولید ۱۲۰ میلیون تن و صـادرات ۳۲ میلیـون تـن سیمان در سال ۱۴۰۴ را هدف گذاری نموده است.

ارزش تجارت سیمان (۱۲ میلیارد دلار) در مقایسه با ارزش تجـارت بین المللـی صـنایع دیگر رقم کمی است و نشان می دهد سیمان، محصولی منطقه ای است.

نرخ سیمان در ایران در محدوده ۲۰ دلار در تن می باشد. این در حالی است در اروپـا، مصر، عراق، امارات و چین این رقم بین ۵۰ تا ۷۰ دلار در تن بوده و در هند و پاکستان در محدوده ۸۰ دلار در تن و در آمریکا به ۱۲۵ دلار در تن می رسد!


group image
تحلیلگر: مشاور سرمایه گذاری آیکو
22/08/1402

شــرکت ســیمان ارومیــه (نمــاد ســاروم) – بــا ســهامداری اصــلی “شــرکت سرمایه گذاری سیمان تامین” (%۵۶.۶۳) و ارزش بازار ۴.۱۸ همـت بـا سـهام شناور %۲۰.۱۵ در زمان تهیه گزارش می باشد.

شرکت دارای تولیدات انواع سیمان تیپ ۱ و ۲ و سیمان پوزولانی و پوزولانی ویژه و سیمان پرتلند آهکی می باشد (البته تولید سیمان های آمیخته شرکت زیاد نیست). ظرفیت اسمی کارخانه تولید ۱.۸۴۵.۰۰۰ تن کلینکـر و ۱.۹۲۰.۰۰۰ تن سیمان در سال می باشد. شرکت دارای ۲ خط تولیدی است.

ساروم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ دارای فروش عملی ۱.۷۶۷.۱۵۰ تن سیمان و کلینکر می باشد. درآمد صادراتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ زیـر %۱۰ کل درآمد بوده ولی در ۷ ماهـه ۱۴۰۲ ایـن درآمـد بـه بـیش از %۲۰ درآمـد شرکت رسیده است.

سیمان ارومیه در گزارش حسابرسی شده خود به زیرمجموعه کنترلی مهمـی اشاره نمی نماید ولی پرتفـویی قابـل توجـه از شـرکت های سـیمانی و سـایر شرکت ها دارد. %۱۱ سود خالص گـزارش ۱۲ ماهـه سـال ۱۴۰۱ شـرکت درآمـد غیرعملیاتی می باشد که عمده این درآمد غیرعملیاتی سود دریافتی از پرتفوی شرکت است.


group image
تحلیلگر: مشاور سرمایه گذاری آیکو
03/08/1402

شرکت پارس فولاد سبزوار با ترکیب سهامداری ۷۰ درصد اپال کانی پارس و ۱۵ درصد ایمیدرو در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ عرضه گردید.

شرکت پارس فولاد سبزوار در منطقه جوین در شمال سبزوار واقع شده است. این منطقه دارای ظرفیت ویژه نیروی انسانی و موقعیت مناسـب اقتصـادی است. نزدیک بودن به منطقه ویژه اقتصادی سنگان که تامین کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی و مجاورت به شبکه ریلی راه آهن سراسری برای حمل و نقل محصولات فولادی جهت تامین مصارف داخلی و صادرات از اهم مزیت های اقتصادی این منطقه است. در همین راستا ظرفیـت اسـمی شـرکت پارس فولاد سبزوار ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی است.

روش تولید آهن اسفنجی این شرکت به روش میدرکس است که مواد اولیه آن، گندله است و پس از وارد شدن در کوره، احیا شده و طی انجـام فرآینـد ترمودینامیکی اکسیژن خود را از دست داده و تبدیل به آهن اسفنجی با متالیزاسیون ۹۲ درصد می گردد.

واحد بریکت سازی سرد شرکت پارس فولاد سبزوار، اولین واحد در بین ۸ طرح ملی فولاد می باشد که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری رسـید. ظرفیـت اسمی کارخانه ۱۲ تن بریکت بر ساعت می باشد و با توجه به نرمه تولید شده در فرایند احیا مستقیم ظرفیت آن تا ۸۰ هزار تن در سال می تواند باشد.

محصول تولیدی واحد بریکت سازی این شرکت از نظر آنالیز شیمیایی و خواص فیزیکی، متالورژیکی و مکـانیکی در رنـج اسـتاندارد صـنعت می باشـد و قابلیت صادرات و عرضه بازارهای دوردست، بدون افت متالیزاسیون و خردشدگی را داراست.

با توجه به الزام وزارت صمت مبنی بر فروش کالا های تولیدی شرکت در بورس کالا، فروش داخلی براساس کشف قیمت انجام شده در بـورس کـالا شـده است و در صورت فروش غیر از بورس کالا مصوبات قیمتی کمیته فروش در هر مقطع زمانی مبنی بر تعیین دامنه قیمـت فـروش براسـاس شـرایط بـازار (عرضه و تقاضا) انجام خواهد گرفت. در این خصوص فروش داخلی به جز مواردی که در بورس کالا عرضه شده، سایر قیمت ها بر اساس مصـوبه کمیتـه فروش ، تعیین خواهد شد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام