وارن بافت

صبر وارن بافت

وارن بافت:
من روزانه وقت زیادی صرف فکر کردن می‌کنم. دارایی اصلی من صبرم هنگام سرمایه‌گذاری است.

صبر به سرمایه گذار کمک می کند تا با خونسردی و بدون عجله تصمیم گیری کند و تحت تاثیر  هیجانات عمل نکند، اینکار نیاز به تمرین و یادگیری دارد.
موفقیت در بازار سهام عبارت است از :
مقداری دانش بعلاوه صبر به اندازه کافی 

لیست مطالب وارن بافت

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام