رشد

کسب و کار شرکت را رصد کنید

⚡️10 تصویری که هر سرمایه گذار باید به خاطر بسپارد:

9️⃣به جاى رصد سهام یک شرکت ،کسب و کار آن را رصد کنید

🔅#رشد

مانند یک کشاورز سرمایه گذاری کنید

⚡️10 تصویری که هر سرمایه گذار باید به خاطر بسپارد:

0️⃣1️⃣مانند یک کشاورز سرمایه گذاری کنید

• محصولات را قبل از اینکه فرصتی برای رشد داشته باشند، ریشه کن نکنید.

• به یاد داشته باشید که فصول خوب و فصول بد خواهید داشت.شما نمی توانید آب و هوا را کنترل کنید و فقط می توانید برای آن آماده باشید

🔅#رشد

ضرر تلاش نکردن

⚡️ضرر تلاش نکردن بیشتر از باختن است.

🔅#رشد

کاهش ضرر در بازار

⚡️ چگونه در بازار سهام ضرر نکنیم:

بیشتر صبر کنیم

🟡نمودار ،احتمال بازده منفی، بر اساس بازده کل S&P 500 از سال 1929 تا کنون را نشان می دهد.

🔅#رشد

استرس مناسب

⚡️نه خیلی کم، نه خیلی زیاد: نقطه مناسب استرس برای عملکرد مطلوب

🟡استرس بسیار کم می تواند منجر به بی حوصلگی و افسردگی شود.استرس بیش از حد می تواند باعث اضطراب، فرسودگی شغلی و تضعیف سلامت شود.

🟡با این حال، سطح مناسب "استرس" می تواند عملکرد مغز را بهبود بخشد و منجر به عملکرد و سلامت بهتر شود.

🔅#رشد

هیچ کاری نکردن

⚡️ 99% سرمایه گذاری خوب، هیچ کاری انجام ندادن و تامل داشتن است.

🔅#رشد

سرمایه گذار باهوش

⚡️ سرمایه گذار باهوش، شخصی واقع گرا است که به خوش بین ها می فروشد و از بدبین ها میخرد.

🔅#رشد

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام