کاشی سرامیک

بزرگترین صادرکنندگان و واردکنندگان کاشی جهان

صادرات کاشی از جمله تجارت های پرسود است که می تواند درآمد بسیاری برای تولید کنندگان این صنعت داشته باشد. در مجموعه 3013 میلیون مترمربع کاشی در سال 2021 به مقاصد مختلفی در دنیا صادر شده است.

هزینه بالای حمل و نگه داری کاشی و سرامیک باعث شده است که صادرات این کالا به صورت منطقه ای و انحصاری در جهان انجام شود. همچنین کارخانجات در قیمت گذاری محصولات صادراتی همانند محصولات داخلی عمل نمی کنند و بجای ارائه قیمت های متنوع، از یک یا دو قیمت ثابت برای همه محصولات استفاده می کنند.

 

بزرگترین صادرکنندگان کاشی و سرامیک در سال 2021

 

بزرگترین واردکنندگان کاشی و سرامیک در سال 2021

مقاصد کاشی و سرامیک صادراتی ایران

در سال 1401 حجم کل صادرات کاشی و سرامیک 194 میلیون متر مربع بوده است که از این میزان 139 میلیون متر مربع به عراق صادر شده است.

 

بزرگترین تولید کنندگان کاشی در جهان

لیست بزرگترین تولید کنندگاه کاشی جهان و جایگاه ایران 

بیش از 48 درصد کاشی جهان توسط امریکا تولید می شود.

ایران با تولید 458 میلیون متر مربع سهم 2.5 درصدی از تولید جهان را در اختیار دارد.

 

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام