برق و نیروگاه

برق و نیروگاه
مشاهده مطالب

سهم منابع مختلف برای تولید برق در جهان

در نمودار زیر سهم روش های مختلف تولید برق در دنیا را مشاهده می کنیم. نکته قابل ملاحظه این نمودار این است که گاز طبیعی و زغال سنگ بیش از 58 درصد سوخت مورد استفاده برای تولید برق را تشکیل می دهند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که زغال سنگ به ازای هر گیگاوات ساعت چیزی حدود 900 تن گاز گلخانه ای(معادل گاز کربن دی اکسید) وارد جو میکند، در حالی که این عدد برای نیروگاه گاز طبیعی حدود 500 تن و برای نیروگاه هسته ای حدود 28 تن است.

ترکیب نیروگاه های بهره برداری شده ایران

در پایان سال 1401 مجموع توان اسمی نصب شده در نیروگاه های کشور به عدد 90805 مگاوات رسید که نسبت به سال قبل از آن رشدی بیش از 4 درصد را تجربه کرده است.

توان عملی نصب در نیروگاه های کشور نیز برابر با 78720 مگاوات است.

در نمودار مقدار قدرت نامی و سهم نیروگاه های بهره برداری شده در کشور به تفکیک نوع نیروگاه در پایان سال 1401 را مشاهده می نمایید:

 

روند میزان برق تولیدی در ایران و جهان

تولی برق در جهان در سال 2022، تقریبا 29165 تراوات ساعت بوده است. چین با سهم 29 درصدی از کل تولیدات برق در جهان، بزرگترین تولید کننده و ایران با سهم 1.24 درصدی در رتبه 12 قرار دارد.

در سال 2021 آلمان بزرگترین صادر کننده و ایتالیا بزرگترین وارد کننده برق در جهان شناخته شدند.

چین با مصرف 7806 تراوات ساعت برق در سال 2021، پرمصرف ترین کشور جهان بوده است.

 

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام