روی

هزینه تصفیه روی (هزینه Tc)

به طور خلاصه برابر با کارمزدی است که تولید کننده شمش بابت تبدیل کنسانتره به شمش مطالبه می کند.

تغییرات Tc از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به طور مثال کاهش آن از 80 دلار به 20 دلار به معنای آن است که قیمت شمش در آینده افزایش خواهد داشت و صرفه تبدیل کنسانتره به شمش بالا خواهد بود و این تبدیل عاملی جهت کاهش کارمزد Tc شده است.

قیمت Tc بالا به معنای آن است که قیمت شمش کاهشی خواهد بود و چون تبدیل کنسانتره به آن صرفه اقتصادی کمتری خواهد داشت مقدار Tc بالایی طلب می شود.

معادن روی ایران

معدن مهدی آباد

حجم ذخایر: 160 میلیون تن
متوسط عیار: 9 درصد
میزان تولید: 800 هزار تن کنستانتره روی از نیمه 1400
حجم تولید: 4 درصد از روی جهان
45 میلیون تن اکسیدی
115 میلیون تن سولفیدی
 

معدن انگوران

حجم ذخایر: 13 میلیون تن
متوسط عیار: 25-30 درصد
قابلیت استحصال: 9-11 سال
ظرفیت استخراج: سالانه 900 هزارتن خاک
ذخیره قطعی: خاک اکسیدی 7-10 میلیون تن
خاک سولفیدی 2-5 میلیون تن
 

معدن ایرانکوه

حجم ذخایر: 7 میلیون تن
میزان استخراج: 440 هزارتن در سال
سابقه استخراج: 50 سال
قابلیت استحصال: 9 سال
متوسط عیار: 11 درصد

 

 

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام