کتاب "تورم و اخلاق"

پول ضعیف پول قوی را می‌راند

 

📚 کتاب


▪️پول ضعیف پول قوی را می‌راند.

▪️همگان مایلند از شر پول ضعیف راحت شوند و بنابراین آن را در مبادلات به کار گرفته، پول قوی‌تر را پنهان می‌کنند یا به‌عنوان سرمایه‌گذاری ذخیره می‌سازند.

تغییر قوانین طبیعی اقتصادی و رفتاری📚 کتاب


▪️قدرت دولت‌ها و ملت‌ها مرزهایی طبیعی دارد که نه خودکامگان و نه دموکراسی‌ها نمی‌توانند از آن تخطی کنند.

▪️دست قانونگذاران همان‌قدر در تغییر قوانین طبیعی اقتصادی و رفتاری بسته است که در تغییر قوانین فیزیکی. قانونگذاران نمی‌توانند کژی را به راستی تبدیل کنند یا علت‌ومعلول را از هم جدا کنند، چه به‌وسیله اکثریت پارلمانی و چه با پشتیبانی ملت.

▪️فرجام قانونگذاری‌های ابلهانه با گذشت زمان روشن می‌شود. هرچند این اصول را همگان قبول دارند، ولی بسیاری از قانونگذاری‌های آزمایشی و تمایلات عوام در عمل آنها را نادیده می‌گیرند.

📘 منبع: کتاب تورم و اخلاق
✍️ نویسنده: اندرو دیکسون وایت

#کتاب #کتابخوانی #کتابخوانه

#کتاب_تورم_و_اخلاق

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام