صنعت قند و شکر

تولید قند و شکر در ایران

در ایران از شکر از دو منبع چقندرقند و نیشکر تولید می شود.

تمامی شرکت های قندی پذیرفته شده در بورس از چقندرقند برای تولید شکر استفاده میکنند.

 

لیست مطالب صنعت قند و شکر

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام