کتاب "کتاب فشرده سرمایه گذاری ارزشی"

تعلل اکثریت

📚 کتاب


▪️این تعلل اکثریت است که برای اقلیت فرصت می سازد.

▪️برای کسانی که صبر و تحمل دارند، سود به اندازه کافی مطمئن وجود خواهد داشت.

 


📘 منبع: کتاب فشرده سرمایه گذاری ارزشی
✍️ نویسنده: کریستوفر اچ. براون

#کتاب #کتابخوانی #کتابخوانه
#کتاب_فشرده_سرمایه_گذاری_ارزشی

لیست مطالب کتاب "کتاب فشرده سرمایه گذاری ارزشی"

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام