کتاب "تفکر نامطمئن"

واضح است که ما انسان‌ها عدم قطعیت و ابهام را دوست نداریم و می‌خواهیم همه چیز مشخص، قابل پیش بینی و قابل برنامه­ ریزی باشد. دوست داریم همه چیز تحت کنترلمان باشد و با کمترین تلاش ذهنی، بتوانیم مسیر و گام­های لازم برای رسیدن به اهدافمان را مشخص کنیم و اتفاقات و رخدادها را هم توصیف و توجیه کنیم. 
اما کاملاً واضح است که واقعیت به همان اندازه یا حتی بیشتر، در نقطه مقابل خواسته ماست. هیچ چیز قطعی نیست. ممکن است برنامه ریزی­ها به نتیجه مطلوب نرسند و قضاوت ما از اتفاقات و رخدادها کاملاً بی پایه و اساس باشد.
پذیرش عدم قطعیت، یعنی در مورد هیچ چیز ۱۰۰ درصد مطمئن نباشیم. همچنین یاد می‌گیریم که همواره احتمال درست نبودن دانسته­ ها و باورهایمان را مد نظر قرار دهیم.
این کتاب کمک می‌کند قدرت تصمیم گیریتان را بهبود دهید و در تفکیک کیفیت نتایج از کیفیت تصمیم گیری بهتر عمل کنید.
قدرت جمله جادویی "مطمئن نیستم" را کشف کنیم؛ تصمیمات عجولانه کمتری بگیریم؛ برای بهبود روند تصمیم گیری گذشته و آینده خود را به کار بگیریم تا تصمیمات احساسی کمتری اتخاذ کنیم.

 

لیست مطالب کتاب "تفکر نامطمئن"

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام