صنعت یوتیلیتی

ارزش بازار شرکت های گروه یوتیلیتی

اطلاعات شرکت های گروه یوتیلیتی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
بفجر بفجر 43,836 39,000 1,124 1403-04-04
مبین مبین 48,510 60,714 799 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام