صنعت گوشت مرغ

ارزش بازار شرکت های گروه گوشت مرغ

اطلاعات شرکت های گروه گوشت مرغ

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سپید سپید 5,814 9,000 646 1403-04-04
اجداد اجداد 0 0 0 1403-04-06
زماهان زماهان 3,746 1,130 3,315 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام