صنعت کاشی و سرامیک

ارزش بازار شرکت های گروه کاشی و سرامیک

اطلاعات شرکت های گروه کاشی و سرامیک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
کپارس کپارس 1,320 1,635 807 1403-04-04
کحافظ کحافظ 2,689 9,837 273 1403-04-04
کسعدی کسعدی 760 1,000 760 1403-04-04
کساوه کساوه 2,556 1,530 1,671 1403-04-04
کصدف کصدف 640 360 1,777 1403-04-04
کترام کترام 938 1,696 553 1403-04-04
کلوند کلوند 1,582 3,848 411 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام