صنعت کابل

ارزش بازار شرکت های گروه کابل

اطلاعات شرکت های گروه کابل

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
بالبر بالبر 1,252 640 1,956 1403-04-04
بتک بتک 178 9 19,805 1403-04-04
بایکا بایکا 1,163 505 2,305 1403-04-04
بکام بکام 3,143 13,679 230 1403-04-04
لکما لکما 850 9,095 94 1403-04-04
بکاب بکاب 488 491 994 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام