صنعت ورق فولادی

ارزش بازار شرکت های گروه ورق فولادی

اطلاعات شرکت های گروه ورق فولادی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فجر فجر 5,990 15,000 399 1403-04-04
فوکا فوکا 7,062 5,975 1,182 1403-04-04
فولاد فولاد 516,348 1,080,000 478 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام