صنعت نخ و پارچه

ارزش بازار شرکت های گروه نخ و پارچه

اطلاعات شرکت های گروه نخ و پارچه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
نبروج نبروج 1,196 593 2,017 1403-03-30
نتوس نتوس 367 277 1,325 1403-03-30
نمرینو نمرینو 1,799 400 4,498 1403-03-30
نطرین نطرین 888 775 1,146 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام