صنعت صندوق طلا

ارزش بازار شرکت های گروه صندوق طلا

اطلاعات شرکت های گروه صندوق طلا

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
جواهر جواهر 0 0 1,358 1403-03-30
زرفام زرفام 0 0 2,646 1403-03-30
آلتون آلتون 0 0 1,212 1403-03-30
کهربا کهربا 0 0 3,379 1403-03-30
مثقال مثقال 0 0 2,907 1403-03-30
زر زر 0 0 16,441 1403-03-30
گنج گنج 0 0 3,048 1403-03-30
ناب ناب 0 0 1,201 1403-03-30
تابش تابش 0 0 1,421 1403-03-30
عیار عیار 0 0 9,555 1403-03-30
گوهر گوهر 0 0 17,441 1403-03-30
طلا طلا 0 0 25,638 1403-03-30
نفیس نفیس 0 0 2,086 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام