صنعت روانکار

ارزش بازار شرکت های گروه روانکار

اطلاعات شرکت های گروه روانکار

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
شرانل شرانل 14,670 2,000 7,335 1403-04-04
شزنگ شزنگ 230 28 8,200 1403-02-29
شسپا شسپا 26,527 56,000 474 1403-04-04
شبهرن شبهرن 25,236 18,000 1,402 1403-04-04
شنفت شنفت 13,892 23,000 604 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام