صنعت تجهیزات ارتباطی

ارزش بازار شرکت های گروه تجهیزات ارتباطی

اطلاعات شرکت های گروه تجهیزات ارتباطی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
مفاخر مفاخر 636 839 758 1403-03-30
مرقام مرقام 363 500 725 1403-03-30
مداران مداران 1,583 2,900 546 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام