صنعت تامین سرمایه

ارزش بازار شرکت های گروه تامین سرمایه

اطلاعات شرکت های گروه تامین سرمایه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
تماوند تماوند 6,793 14,000 485 1403-04-04
تنوین تنوین 4,635 38,500 120 1403-04-04
امید امید 7,313 21,779 336 1403-04-04
امین امین 7,305 25,000 292 1403-04-04
تملت تملت 7,455 35,000 213 1403-04-04
تفارس تفارس 1,969 10,000 197 1403-04-04
لوتوس لوتوس 7,207 35,000 206 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام