صنعت ارتباطات

ارزش بازار شرکت های گروه ارتباطات

اطلاعات شرکت های گروه ارتباطات

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
اخابر اخابر 44,340 60,000 739 1403-03-30
همراه همراه 34,966 89,200 392 1403-03-30
آسیاتک آسیاتک 2,957 4,500 657 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام